Egzaminy międzynarodowe

Zajęcia przygotowujące do egzaminów odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut w grupach 6 lub 8 osobowych.

W zależności od poziomu egzaminu okres potrzebny do opanowania wymaganego materiału wacha się od 4 do 6 trymestrów. Warunkiem przyjęcia do grupy egzaminacyjnej jest pozytywne zaliczenie testu kwalifikacyjnego z lektorem. Kursanci szkoły sa przyjmowani po okazaniu świadectwa z rezultatem nie mniejszym niż 60%.

Celem kursu jest wyćwiczenie wszystkich umiejętności językowych tak by zapewnić Kursantom zdanie wszystkich pięciu części egzaminu, oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.

Nauce języka towarzyszy analiza wymagań, sposobu oceniania, oraz technik wykonywania poszczególnych ćwiczeń i zadań. Kursanci mogą również skorzystać z opcjonalnych zajęć testowych „Mock Exam Sessions”, w trakcie których rozwiązują dodatkowe testy z poprzednich lat, co umożliwia im sprawdzenie umiejętności w praktyce, oraz oszacowanie przybliżonego rezultatu egzaminu, a nauczycielom skorygowanie
i wyeliminowanie najbardziej charakterystycznych błędów popełnianych przez poszczególnych słuchaczy.

Egzaminy przeprowadzane są kilka razy w roku lecz decyzję o przystąpieniu do egzaminu trzeba podjąć już trzy miesiące przed wybranym terminem, tak by na czas dokonać rejestracji.

Przed zapisem na egzamin zalecamy konsultację z lektorem prowadzącym zajęcia, oraz pobranie dokumentów do rejestracji, a także ulotek informacyjnych z sekretariatu szkoły. Gwarantujemy wysoką zdawalność.

<< powrót na poprzednią stronę