Poziomy językowe

Skala poziomów zaawansowania językowego i międzynarodowych testów językowych

NR SKALA POZIOMÓW JĘZYKOWYCH OPIS POZIOMU SKALA CAMBRIDGE UNIVERSITY EXAMINATIONS SKALA WG STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ (CEF)
1

BEGINNER

Kurs dla początkujących: tworzenie podstaw wymowy, słownictwa, gramatyki i pisowni z wykorzystaniem potocznych zwrotów i najprostszych struktur języka angielskiego.  

A1 – Breakthrough

Poznajesz proste wyrażenia
i zwroty które umożliwiają porozumiewanie się w sprawach konkretnych potrzeb życiowych. 

2

ELEMENTARY

Początki samodzielnego porozumiewania się po angielsku
w codziennych sytuacjach życiowych. Stopniowe poszerzanie znajomości prostych struktur gramatycznych
i rozbudowanie słownictwa.
 

A2 – Waystage

Poznajesz struktury i zwroty używane w codziennym życiu; uczysz się mówić o sobie
i o swoim otoczeniu; o swojej rodzinie; pracy; potrzebach
i zainteresowaniach.

 

3

PRE-INTERMEDIATE

Poszerzanie słownictwa, budowanie naturalnych reakcji językowych
w prostych konwersacjach; wprowadzanie i praktyczne stosowanie pierwszych struktur złożonych; nacisk na język mówiony.

KET

Key English Test

 4

INTERMEDIATE

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu oraz płynnej konwersacji
z wykorzystaniem zarówno regularnych jak i nieregularnych; nacisk na naturalną komunikację w sytuacjach życiowych, równoległe doskonalenie języka pisanego; podsumowanie nauki na poziomie średnio zaawansowanym, możliwość zdania egzaminu PET.

PET

Preliminary English Test

B1 – Threshhold

Ćwiczysz płynne zadawanie pytań i wypowiadanie się na tematy spotykane w pracy, szkole,
w czasie wolnym i w podróży;
a także samodzielne tworzenie poprawnych tekstów.

 5

UPPER-INTERMEDIATE

Rozwijanie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz mówienia
i pisania na poziomie średnio zaawansowanym wyższym; znaczne wzbogacenie słownictwa i rozwinięcie płynności konwersacyjnej; pierwszy krok w stronę egzaminu FCE; rozszerzenie znajomości nieregularnych struktur języka oraz zwrotów idiomatycznych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

B2 – Vantage

Ćwiczysz rozumienie złożonych tekstów o treściach zarówno konkretnych jak i abstrakcyjnych. Rozmawiasz w sposób naturalny. Spontanicznie analizujesz problemy i wyjaśniasz swoje stanowisko; bez trudu rozmawiasz z native speakerem.

 6

UPPER-INTERMEDIATE II LUB FCE EXAM GROUP

Tworzenie swobody rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz mówienia
i pisania na poziomie średnio zaawansowanym wyższym; opanowanie języka na poziomie zbliżonym do wymagań FCE; kurs zamykający naukę języka na poziomie średnio zaawansowanym  wyższym; ćwiczenie technik zdawania testów pisemnych i egzaminów ustnych.

FCE

First Certificate in English

 7

ADVANCE LUB CAE GROUP EXAM

Wzmacnianie i testowanie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym; tworzenie bazy strukturalnej i znajomości słownictwa
w zakresie zbliżonym do wymagań CAE; kurs egzaminacyjny na poziomie Advanced dla przystępujących
w najbliższej sesji do CAE, gdzie nauce języka towarzyszy ćwiczenie technik zdawania testów i egzaminów ustnych.

CAE

Certyficate in Advanced English

C1 – Effecitve Operational Proficiency

Nabywasz umiejętności precyzyjnego rozumienia trudnych tekstów; swobodnie wyrażasz swoje myśli i uczucia; uczysz się skutecznie korzystać z języka dla celów zawodowych, towarzyskich i naukowych.

 8

 VERY-ADVANCED

Znaczne poszerzenie struktur idiomatycznych; budowanie wszechstronnej świadomości struktury języka angielskiego; tworzenie perfekcyjnej kompetencji językowej; pierwszy krok w stronę CPE.  

C2 – Mastery

Nabywasz umiejętności pełnego rozumienia wszystkiego, co słyszysz i czytasz. Swobodnie tworzysz opinie, wnioski
i argumenty. Wyrażasz się precyzyjnie, z wykorzystaniem niuansów stylistycznych
i znaczeniowych.

 9

VERY-ADVANCED II LUB CPE EXAM GROUP

Kurs zapewniający doskonalenie znajomości języka angielskiego na poziomie profesjonalnym lub kurs dla osób przystępujących w najbliższej sesji do CPE, gdzie nauce języka towarzyszy ćwiczenie technik zdawania testów i egzaminów ustnych.

CPE

Certyficate of Proficiency in English