Zapisy

Aby zapisać się na grupowy lub indywidualny kurs dla dzieci, młodzieży lub dorosłych należy:

Umówić się telefonicznie lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły przy ul. Sobieskiego 2 (I piętro), na bezpłatną rozmowę kwalifikacyjną z lektorem, oraz test w celu ustalenia poziomu zaawansowania. W ten sposób unikniesz czekania.

Uzupełnić formularz zgłoszenia, oraz zapoznać się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa, które stanowią integralną część umowy cywilno-prawnej zawieranej z każdym słuchaczem. Osoby nieletnie powinny być reprezentowane przez opiekunów prawnych.

Wnieść pierwszą ratę opłaty za kurs w celu zarezerwowania miejsca w odpowiedniej grupie.

> W przypadku dzieci i młodzieży najpóźniej do końca drugiego tygodnia września dostarczyć obowiązujący podział godzin lekcyjnych.

W bieżącym roku szkolnym zajęcia rozpoczynają się 02 października 2017 roku. Informacje o terminach zajęć można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie w dniach 27-28 września. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona, dlatego w przypadkach spornych o przyjęciu do grupy decyduje kolejność dokonania rezerwacji z wpłatą.

POBIERZ:

Umowę / formularz zgłoszeniowy